Reference


TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

Skupina TOTAL provozovala od roku 1997 pronajatý sklad asfaltů v Kouřimi. Po ukončení nájemní smlouvy skupina TOTAL v souladu se smluvní opcí rozhodla sklad odkoupit a tento krok realizovala k 01.06.2012.

Následně bylo rozhodnuto sklad ihned rekonstruovat a uvést do souladu s bezpečnostními, technologickými a ekologickými předpisy EU i skupiny TOTAL.

Rekonstrukce skladu s kapacitou 6 000 tun (6 nádrží, tepelné hospodářství, rozvody, nakládací a vykládací terminály atd.) byla zahájena v září 2012 s plánovaným rozpočtem ca 45 mil. Kč. Termín dokončení byl stanoven do konce roku 2014.

Pan Dušan Křivský nejprve jako OSVČ a následně po založení společnosti DLV Group, jejímž je 100% ním majitelem, pak tato společnost prováděli na základě výsledků výběrového řízení naší společnosti od počátku veškeré malířské a natěračské práce v celém areálu. Jednalo se o nátěry ocelových konstrukcí nosných i pomocných, nátěry nádrží a rozvodů, kde je provozní teplota v úrovni 180°C (produkty), resp. 220°C (teplonosné médium), nátěry objektů, malby vnitřních prostor, nátěry pochozích ploch apod.

Celkový objem prací prací v uvedeném období činil ca 7 – 8 mil. Kč.

Veškeré práce byly provedeny s velkou pečlivostí na velmi dobré úrovni jak po stránce materiálové, tak i po stránce vlastního provedení.


Kouřim, prosinec 2014

Ing. Václav Valentin
Bitumen manager
TOTAL ČR

Reference ke stažení (.doc)FEROSTAV a.s.

Provedené práce: povrchová úprava - nátěry konstrukcí nádrží a potrubních mostů.


Kouřim, 2013 - 2015

Reference ke stažení (.pdf)